Kinderopvangvergoeding / Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang voor uw kind.
Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst.

U komt in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag indien u en uw partner allebei werken of nog studeren.
Het is ook belangrijk dat u kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat.

Er zijn nog meer situaties waarin u recht heeft op kinderopvangtoeslag.
U kunt denken aan:

- Werkloze ouder(s). Hierbij dient u wel aan speciale voorwaarden te voldoen.
- Gescheiden ouders
- Pleegouders
- Een moeder met zwangerschapsverlof
- Een alleenstaande ouder die werkt kan evenveel toeslag krijgen als twee werkende ouders.

Voor meer informatie over kinderopvangtoeslagen kunt u terecht bij de BelastingTelefoon.

Via www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.