Algemene informatie kinderopvang

Wilt u na uw gezinsuitbreiding blijven werken, dan moet u goede opvang voor uw kind regelen. Een kinderdagverblijf is hiervoor een goede mogelijkheid.

Uw kind moet zich uiteraard thuis voelen op het kinderdagverblijf. Het is daarom belangrijk dat de omgeving en sfeer van het verblijf optimaal is en dat de begeleid(st)ers de tijd nemen voor uw kroost.

U kunt ook vast een keer een kijkje nemen op een kinderdagverblijf om te kijken of het geschikt is voor uw kind.

Een aantal belangrijke punten waar u bij het selecteren van een geschikt kinderdagverblijf op kunt letten zijn:

Leiding
Er zijn vastgestelde verhoudingen tussen begeleid(st)ers en kinderen.
- Één leid(st)er per ca. vier kinderen in de leeftijdscategorie tot één jaar.
- Één leid(st)er per ca. vijf kinderen in de leeftijdscategorie tot één tot twee jaar.
- Één leid(st)er per ca. zes kinderen in de leeftijdscategorie tot twee tot drie jaar.
- Één leid(st)er per ca. acht kinderen in de leeftijdscategorie tot drie tot vier jaar.

Groepsindelingen
Kinderdagverblijven hebben verschillende groepsindelingen. Horizontale groepsindeling en Verticale groepsindeling.
Bij horizontale groepsindeling wordt uw kind geplaatst bij andere kinderen van dezelfde leeftijd.
Bij verticale groepsindeling wordt uw kind geplaatst bij andere kinderen van baby tot en met peuter.

Omgeving
Het is belangrijk dat u en uw kind zich kunnen vinden in de omgeving en de sfeer van het kinderdagverblijf. Zowel binnen als buiten.

Hygiëne
De wet kinderopvang verplicht kinderdagverblijven om een risico-inventarisatie gezondheid bij te houden.
De GGD heeft hiervoor een inventarisatiemodel opgesteld dat hiervoor gebruikt kan worden.

Veiligheid
Het is belangrijk dat een kinderdagverblijf aan de gestelde eisen van de GGD voldoet.
Een aantal Leid(st)ers dient ook in het bezit te zijn van een bhv diploma.

Kosten
De tarieven zijn vaak afhankelijk van het aantal dagen per week dat uw kind op het kinderdagverblijf doorbrengt en of het gaat om 1 of 2 dagdelen.
Het maximum uurtarief van kinderopvang is €6,10 per uur.
Ook zijn er vergoedingen voor kinderopvang.

Buitenschoolse opvang
Dit wordt ook wel met BSO afgekort. Buitenschoolse opvang is voor kinderen met de leeftijd van 4 tot 13 jaar en voorziet in opvang buiten schooltijden. (Vaak ook in schoolvakanties maar dat is per BSO verschillend).
Omdat kinderen zich in hun "vrije tijd" op de BSO bevinden kunnen kinderen daar spelen en worden er activiteiten aangeboden.